poslání společnosti | CENTES Sezimovo Ústí, a.s.

CENTES Sezimovo Ústí, a.s. je vlastníkem a provozovatelem tepelných rozvodů tepla, výměníkových stanic a domovních předávacích tepla stanic v lokalitě Sezimovo Ústí II. Systém dodávky tepla  je  tzv. „Tepelné hospodářství" a zajišťuje nepřetržitou dodávku tepla pro obyvatele 1970 bytů, rodinných domů, mateřských, základních  a středních  škol, firem a dalším nebytovým zákazníkům společnosti.

Tepelný výkon celé soustavy tepelného hospodářství je 20 MW a délka potrubních  tras rozvodů  tepla ve městě je celkem 11,7 km. Tepelná energie je nakupována od společnosti C-Energy Planá s.r.o. a společností dál distribuována jednotlivým zákazníkům po sítích tepelných rozvodů.

CENTES Sezimovo Ústí, a.s.  usiluje o spokojenost svých zákazníků : Toho se snaží dosáhnout spolehlivou a ekonomickou dodávkou tepla do všech odběrných míst a péčí řádného hospodáře o distribuční síť a ostatní provozované zařízení.

 

Dálkové vytápění

Popis principu dálkového vytápění včetne výhod, spolehlivosti, bezpečnosti, šetrnosti k živostnímu prostředí se všemi dalšími vysvětleními naleznete na webu: www.naseteplo.cz

CENTES Sezimovo Ústí, a.s. - Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo | www.centes-su.cz | info@centes-su.cz